ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Виаджи“ ЕООД е собственик на сайта travelinitaly.info

Регистриран туроператор с лиценз № PK-01-7856 от 29.03.2018 г.

Застраховка „Отговорност на туроператора“ № 13052310000078,  ЗК „Лев Инс“ АД, валидна до 16.04.2024 г.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни, които събираме или предоставяме във връзка с отношенията Ви с нас като настоящ, минал или бъдещ клиент. Информация за личните Ви данни може да бъде събрана чрез нашия интернет сайт, чрез нашите въпросници и проучвания или чрез социалните мрежи, които използваме при предоставянето на услугите.

В случай, че ни предоставяте данни на други лица, трябва да сте сигурни, че лицата, чиито данни ни  предоставяте са наясно с тази политика и че са съгласни  личните им данни да ни бъдат предадени, за да направите резервация или всяко друго заявление от тяхно име.

Когато направите резервация / покупка или при всички случаи, при които ни предоставяте личните си данни, те ще бъдат прехвърлени, съхранявани и обработени по начина, описан по-долу. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че Вашите данни се обработват правилно и в съответствие с настоящата Политика.

От кого се прилага тази Политика?

Настоящата Политика се прилага от „Виаджи“ ЕООД, български онлайн туроператор, който управлява следния търговски сайт travelinitaly.info и  чието седалище и адрес на управление се намира в гр. София 1696, ул. „Цар Симеон І“ № 68.

В тази Политика терминът „ние“ се отнася до нашия бизнес.

Терминът „Вие“ се отнася до Вас, но също така до всяко друго лице, посочено във Вашата резервация или във Вашето запитване.

Какви лични данни събираме и с каква цел?

Ние събираме конкретно определени Ваши лични данни:

 

1.Лични данни, които Вие ни предоставяте          

 • Когато търсите пътуване на нашия сайт или при разговорите ни по телефона, независимо дали правите резервация, покупка или имате запитване за информация, ще Ви бъдат поискани следните данни: име, имейл, град на местоживеене, телефонен номер и предпочитания за пътуване. Това е необходимо, за да отговорим на запитването Ви и за целите на организирането на Вашето пътуване или за предоставянето на исканата от Вас услуга. Информацията, необходима за тази цел е в изпълнение на нашите законови или професионални задължения. Това е информация, без която нашите услуги не могат да бъдат предоставени.

 

 • Когато правите резервация, може да  бъдете запитани за друга лична информация, която може да разкриете, само ако Вие прецените. Става въпрос за предоставяне на лични данни, които може да са по-чувствителни, защото са свързани с предпочитания за храна, здравословно състояние, увреждане и  специфично изискване, което може да разкрие чувствителна информация за Вас. Тази информация ни позволява да вземем предвид конкретните Ви нужди за конкретна резервация.

 

 • Информация за Вашите контакти (име, имейл, телефонен номер) може да ни бъде предоставена, ако участвате в някой от организираните от „Виаджи“ ЕООД конкурси, томболи или други промоционални събития, чрез попълване на формуляр за участие.

 

2. Лични данни, които получаваме от други източници:

 

 • Освен информацията, която сами споделяте с нас, е възможно да получаваме информация за Вас и от други източници /като например други туроператори/туристически агенции, с които сте се свързали вече и на които сте предоставили данните си/. Тези източници могат да бъдат бизнес партньори, като дистрибуционни партньори и други независими трети страни. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от Вас информация.

 

Обобщено, при резервация изискваме:

Вашите имена, имейл адрес, както и имената на лицата, които ще пътуват с Вас.

В определени случаи е необходимо да изискаме от Вас предоставяне на данни от личната Ви карта и/или паспорт, както и дата на раждане. Тези данни са необходими в следните случаи:

 1. Ако сте пожелали „Виаджи“ ЕООД да извърши чекиране за избран от Вас полет;
 2. При сключване на задължителни застраховки, съпътстващи самото пътуване;

 

При сключване на договор между Вас и „Виаджи“ ЕООД следва да предоставите три имена, ЕГН, номер на лична карта/паспарт, постоянен адрес, телефон и електронен адрес. „Виаджи“ ЕООД обработва тези лични данни на основание „изпълнение на договор“, т.е. тези данни са необходими, за да може сключеният договор да бъде изпълнен.

 

На последващ етап от резервацията ние ще изискаме от Вас да ни предоставите информация за плащане /т.е. преводно нареждане или друг сходен документ, удостоверяващ извършено плащане/ с цел да завършим успешно желаната от Вас резервация.

 

За да ни помогнете да поддържаме само точна, пълна и актуална информация, моля, уведомявайте ни при промени в личните Ви данни.

Къде се съхраняват Вашите данни и кой има достъп до тях?

Вашите лични данни се съхраняват както в нашите системи, така и на тези на доставчиците, които използваме, за да Ви предоставим нашите услуги.

 В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп  и неправилно използване на личните данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител. 

Когато ни предоставите лични данни, някои от тях могат да бъдат съобщени, обработени и съхранявани от трети страни: технологични партньори, подизпълнители по смисъла на регламента, с които предоставяме съвместно услуги, доставчици на пътувания, които купувате (като авиокомпании, летища, хотели, застрахователни компании и др.).

Някои от тези трети страни могат да се намират извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Дружества със седалище извън ЕИП не могат да бъдат обект на същите видове гаранции, като в България и ЕИП по отношение на защитата на данните.

Личните Ви данни ще споделим с трети страни при следните обстоятелства:

 1. Доставчици на услуги: мястото за настаняване, което сте избрали, наемане на кола /рент-а-кар/, авиокомпании, туроператори/туристически агенции и други;
 2. Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.

Как се използват данните Ви в нашите услуги?

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

1.Обслужване на клиенти с цел предоставяне на услуги: извършване на резервации, изготвяне и закупуване на пакет от услуги, резервация и закупуване на самолетни билети, както и всички други процеси, свързани с предоставяне на услугите, които предлагаме, включително и услуги от трети страни, като например продукти на наши бизнес партньори, предлагащи организирани пътувания, места за настаняване, коли под наем, допълнителни екскурзии с цел разглеждане на забележителности и други.

2. Маркетингови дейности: Ние също така използваме Вашата информация за маркетингови дейности. Те могат да включват:

 • изпращане на новини относно продукти и услуги, свързани с пътувания, когато правите резервация с нас;
 • когато участвате в промоционални активности (като игри на лотариен принцип, конкурси или томболи), съответната информация /Вашите имена, телефон и имейл адрес/ ще бъде използвана за администриране на тези промоции;

Ами ако не искате да получавате нашите маркетингови съобщения?

Ние разбираме, че не непременно желаете да получавате нашите съобщения и няма нищо лошо в това. Много е лесно да деактивирате или да отмените абонамента. Можете по всяко време да поискате от нас да не използваме Вашите лични данни за маркетингови цели. Можете да упражните правото си на отказ по всяко време, като ни пишете на следния имейл адрес [email protected]

Комуникация с Вас: може да възникнат случаи, в които се налага да се свържем с Вас посредством имейл, пощенски услуги, телефон или Ви изпращаме текстово съобщение – начинът, по който ще се свържем с Вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Ние обработваме информацията, която сте ни изпратили. Това може да се дължи на различни причини, включително:

            – Отговор или обработване на всякакви заявки/резервации, които сте направили Вие или нашите партньори или мястото за настаняване;

             – Ние също така можем да Ви изпратим други материали, свързани с резервацията Ви, като например как да се свържете с нас в случай, че имате нужда от съдействие докато сте на път, както и информация, която смятаме, че може да Ви бъде от полза при планирането на Вашето пътуване или за да си осигурите безпроблемен престой. Ние също така можем да Ви изпратим материали, свързани с предстоящи резервации или информация за предишни резервации, които сте направили с „Виаджи“ ЕООД;

            – Комуникация с Вас с цел получаване на обратна информация във връзка с ползвана от Вас услуга.

 

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на следните основания:

 1. Изпълнение на договор: Използването на Вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас. Например, ако използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме Вашата информация, за да завършим и администрираме тази резервация под формата на договор, който сме сключили с Вас;
 2. Законови интереси: Може да използваме Вашата информация за наши законови интереси, като например да Ви предоставим най-доброто съдържание на нашия уебсайт, имейли и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели за установяване на измами;
 3. Съгласие: Възможно е да разчитаме на Вашето съгласие да използваме личната Ви информация за определени маркетингови цели (нюзлетъри и други подобни) а също така и в случаите когато сами създавате потребителски профил в нашия сайт. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика.
 4. Законови изисквания: Закон за туризма, Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Кодекс на застраховането и приложимото българско законодателство

 

Какви са Вашите права по отношение на вашите лични данни?

Имате определени права върху личната Ви информация съгласно приложимия закон за защита на данните:

 • Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 • Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
 • По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;
 • Ако прецените, че не желаете „Виаджи“ ЕООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

-личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

– ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

– в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на

личните данни;

– в редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните

ограничаване на обработването на личните Ви данни;

– също така имате право на възражение пред „Виаджи“ ЕООД срещу обработването

на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

 • Не на последно място Ви се предоставя и възможност по всяко време и напълно безплатно да се откажете от Информационни бюлетини или друга информация за продукти и услуги на „Виаджи“ ЕООД.

 

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление

в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на

заявлението е едномесечен, считано от датата на получаването му.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Когато правите резервация или друга покупка от нашата компания, Вашите лични данни се съхраняват, за да бъде осигурено най-доброто възможно обслужване на клиентите. Също така съхраняваме Вашите лични данни, за да отговорим на нашите законови и одиторски изисквания, но само толкова дълго, колкото е необходимо.

 Основните ни срокове на съхранение са, както следва:

– Договорите се съхраняват за максимум 5 години от датата на  последното пътуване по резервацията;

– Фактурите се съхраняват за максимум 10 години след края на финансовата година;

– Данните от конкурси/томболи/промоционални събития се съхраняват за максимум 3 години от датата на изтичане на конкурса;

– Жалбите и исканията се съхраняват за максимум 5 години от датата на подаване на жалбата;

– Документите, свързани с правни искове се съхраняват за максимум 5 години от датата на уреждане на спора.

 

Кой е отговорен за обработването на лични данни във „Виаджи“ ЕООД?

С нашето длъжностно лице по защита на личните данни може да се свържете на телефон 0884 456853 и на имейл адрес: [email protected]